Celem tych wspólnot jest uwielbianie Boga przez  wstawiennictwo Matki Bożej  i troska o nawracanie zatwardziałych  grzeszników – według zaleceń Matki Bożej.

Formatorem  Róż  Żywego  Różańca  jest  Ks. Julian Tekieli. W każdą pierwszą  niedzielę miesiąca  spotykamy się w kościele na spotkaniu  formacyjnym  o godzinie  15.00.  Modlitwy rozpoczynają się koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie  Msza  św. ze Słowem Bożym, dziesiątek różańca i zmiana tajemnic różańcowych. 

Czytaj więcej...

W 6 rozdziale Dyrektorium Zgromadzenia św. Michała Archanioła zatytułowanym Współpracownicy świeccy w 28 paragrafie znajduje się następujący zapis: Szczególną formą naszego apostolstwa jest  ruch Czcicieli św. Michała Archanioła. Do zadań tego ruchu należą:

Czytaj więcej...

W naszej parafii od stycznia 2009 r. działa grupa Odnowy w Duchu Świętym, mająca nazwę "Służebnica Pańska". Jak sama nazwa wskazuje, główną Patronką jest Maryja.

Czytaj więcej...

Istnieje dwie Wspólnoty Domowego Kościoła prowadzone przez  Ks. Stanisława  Morawskiego  i Ks.  Stanisława Matyaszka  - cel – uświęcenie rodzin przy pomocy słowa  Pisma Świętego i przykładzie  życia.  „ Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”. Formacyjne spotkania raz na miesiąc

Odpowiedzialni za tę wspólnotę w parafii  są;  Ks. Stanisław Morawski i Pan Kazimierz Mazur jako prezes;  cel – pogłębienie życia duchowego poprzez pogłębianie  nauki Kościoła i służbę  wspólnocie parafialnej i modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne.  Spotkanie formacyjne raz w miesiącu. pobierz

Opiekunem jest Ks. Marek Posełkiewicz  - cel – formacja cotygodniowa prowadząca  do dobrej służby przy ołtarzu i posługa  Słowu Bożemu.

ks. Marek Posełkiewicz 

ks. Marek Posełkiewicz 

  • Zespół młodzieżowy ; służy pięknu liturgii,
  • Schola  dziecięca, prowadzona przez  Pana  Ryszarda  Nowaka  katechetę, służy  pomocą  przy sprawowaniu liturgii na Mszach dziecięcych i okolicznościowych .
Copyright © 2018 Parafia Św. Ducha w Krośnie. Designed by mixwebtemplates