Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień

Parafia p.w. Ducha Świętego w Krośnie  13. 04 do 21. 04.  2014 rok.

Niedziela Palmowa – 13. 04. 2014 r.

* poświęcenie palm podczas każdej Mszy Św.

* uroczyste poświęcenie palm o godz. 11.30 - przy krzyżu na placu kościelnym.

 

Wielki Wtorek – 15 .04.  2014 r.

Sakrament Pokuty i Pojednania:

od 09.00 do 12.00;                       od 15.00 do 18.00

 

Święte Triduum Paschalne 17. 04 -20. 04. 2014 r.

Wielki Czwartek   17. 04. 2014 r. 

* Msza Wieczerzy Pańskiej – 18.00

* Adoracja Najświętszego Sakramentu – do godz. 22.00

 

Wielki Piątek – 18. 04. 2014 r.

* 08.00 – Jutrznia

* Czuwanie modlitewne mieszkańców parafii:

09.00 - 10.00: ul. Chopina, Wiklinowa, Łąkowa, Sikorskiego16A, Sikorskiego – domy                                               jednorodzinne

10.00 - 11.00: ul. Wieniawskiego  1, 2, 3 i domy jednorodzinne oraz ul. Lwowska

11.00 - 12.00: ul. Asnyka, Gałczyńskiego, Lunarna,  Ślączka  i Żeromskiego

12.00 - 13.00: ul. Boh. Westerplatte  17, 20B, 20C, 21, 23, 25, 27

13.00 - 14.00: ul. Boh. Westerplatte  26, 28, 30, 32

14.00 - 15.00: ul. Boh. Westerplatte  14, 16, 18, 18A i domy jednorodzinne

* 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.00 - 16.00: ul. Armii Krajowej - cała

16.00 - 17.00: ul. Mickiewicza 17, 19, 29; Powstańców Śląskich 10, 12, 14 i domy                              jednorodzinne oraz ul. Różana

* 17.00 – Liturgia na cześć Męki Pańskiej

* 19.45 – Droga Krzyżowa ulicami miasta (trasa procesji Bożego Ciała)

* Adoracja Najświętszego Sakramentu – do godz. 23.00

 

Wielka Sobota 19. 04. 2014 r.

* 08.00 – Jutrznia

* Poświęcenie pokarmów: 09.00 - 14.00 - co pół godziny - adoracja prywatna

* 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

* Czuwanie modlitewne mieszkańców parafii:

15.00 - 16.00: ul. Chopina, Wiklinowa, Łąkowa, Sikorskiego 16A i domy jednorodzinne; ul.                         Wieniawskiego 1, 2, 3 i domy jednorodzinne oraz ul. Lwowska

16.00 - 17.00: ul. Asnyka, Gałczyńskiego, Lunarna, Ślączka, Żeromskiego, Mickiewicza  17,                         19, 29; Powstańców Śląskich 10, 12, 14 i domy jednorodzinne oraz Różana

17.00 - 18.00: ul. Armii Krajowej - cała

18.00 - 19.00: ul. Westerplatte - cała

* 19.30 – Liturgia Wigilii Paschalnej w Wielką Noc

* Adoracja Najświętszego Sakramentu – do godz. 22.00

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 20.04.2014r.

* 06.00 – Procesja rezurekcyjna  i  Msza Święta

* Msze Św.:  08.30,   10.00,   11.30,   13.00   i  18.00.

 

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocny – 21.04.2014 r.

 * Msze Św.:  07.00,   08.30,   10.00,   11.30,   13.00    i  18.00.

Copyright © 2018 Parafia Św. Ducha w Krośnie. Designed by mixwebtemplates