A/   W Uroczystość  Wszystkich Świętych wierni mogą zyskać  odpust  zupełny, który może być  ofiarowany za zmarłych.   Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu  pojednania i pokuty, przyjęcie Komunii Świętej, pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca Świętego.


          B/  W dniach od 1 do 8 listopada odpust jest zupełny, w pozostałych  zaś dniach odpust cząstkowy.  Warunki zyskania odpustu zupełnego jak wyżej, z tym, że spowiedź  sakramentalna  wystarczy dla zyskania odpustów w wielu dniach.


          C/  W miesiącu  listopadzie; można w każdym dniu zyskać odpusty  za zmarłych,  nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga  oraz dowolna modlitwę  w intencjach Ojca Świętego.

Copyright © 2018 Parafia Św. Ducha w Krośnie. Designed by mixwebtemplates