perygrynacja plakat

12 kwietnia w niezwykłą podróż po Polsce wyruszyła figura św. Michała z Groty Objawień na Gargano. W trakcie trwającej do końca roku peregrynacji odwiedzi ona ponad 50 parafii i kaplic, a kulminacją jej wizyty będą uroczystości odpustowe 29 września w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

W ramach uroczystości peregrynacyjnych w parafiach wierni uczestniczyć będą mogli w nabożeństwach z modlitwami o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów oraz błogosławieństwie osób chorych, starszych i dzieci. Będzie również możliwość przyjęcia Szkaplerza św. Michała Archanioła oraz zawierzenia siebie i swojej rodziny opiece Wodza Niebieskiego. Uroczystej „anielskiej” liturgii towarzyszyć będą homilie i konferencje tematyczne z udziałem kapłanów ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła oraz pokazy filmów związanych z Grotą Objawień na Górze Gargano.


Figura św. Michała Archanioła z Sanktuarium na Gargano wykonana została w roku 1507 przez rzeźbiarza Andreo Contucciego zwanego Sansovino. Przedstawia ona Księcia wojsk niebieskich w stroju legionisty rzymskiego, pod którego stopami leży pokonany Szatan. Pomysłodawcą stworzenia figury był kard. Antonio z Monte San Savino. Sanktuarium św. Michała Archanioła powstało na Górze Gargano na pamiątkę objawień archanielskich jakie miały tam miejsce w końcu V wieku. Jest to jedyna świątynia na świecie nie poświęcona ludzką ręką. Do dziś przybywają tam rokrocznie miliony pielgrzymów, wśród których miejsce zasłynęło niezwykłymi łaskami, które można tam wyprosić.

Nowenna przygotowująca Parafię na Nawiedzenie Figury Św. Michała Archanioła rozpocznie się 28 sierpnia do 5 września włącznie po Mszy św. o godzinie 18.00. Bardzo serdecznie zapraszamy parafian i liczymy na dużą frekwencję.

 

Naszą michalicką parafię w Krośnie p.w. Ducha Świętego ul. Wieniawskiego 22 - św. Michał Archanioł z Góry Objawień na Gargano odwiedzi w dniach : 06 - 08 września 2013 roku. Rozpoczęcie uroczystości - godz. 17. 30. Serdecznie zapraszamy parafian i gości.
SZCZEGÓŁOWY PLAN NAWIEDZENIA


06 wrzesień (piątek)

 

17.30 – Nabożeństwo oczekiwania

 

18.00 – Uroczyste powitanie figury św. Michała Archanioła przy bramie świątyni, procesja do kościoła, Msza św. z nauką

 

20.00 – Czuwanie modlitewne ze św. Michałem Archaniołem

 

21.00 – Apel Jasnogórski

7 wrzesień (sobota)

 

7.20 – Godzinki ku św. Michała Archanioła

 

8.00 – Msza św. z nauką, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, błogosławieństwo osób starszych i chorych

 

10.00 – Msza św. z nauką, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, błogosławieństwo osób starszych i chorych

 

12.00 – Msza św. z nauką, błogosławieństwo rodzin i dzieci przed figurą św. Michała Archanioła.

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Chrystusa eucharystycznego ze św. Michałem Archaniołem

 

15.30 – Koronka Anielska o powołania kapłańskie i zakonne, modlitwa egzorcyzmem prostym

 

17.00 – Różaniec z Aniołami

 

18.00 – Msza św. z nauką o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za wstawiennictwem św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem. Po Mszy św. możliwość przyjęcia szkaplerza św. Michała Archanioła

 

20.00 – Czuwanie modlitewne dla młodzieży, studentów i wszystkich chętnych

 

21.00 – Film o objawieniach i historii Sanktuarium w Monte Sant Angelo - " Między wiarą a kulturą".  Chwila zamyślenia z apelem.

 

 

 

08 września (niedziela)

 

6.20 Godzinki ku czci św. Michała Archanioła.

 

7.00 – Msza św. z nauką, Akt poświęcenia św. Michałowi Archaniołowi

 

8.30 – Msza św. z nauką Akt poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi

 

10.00 – Msza św. z nauką, Akt poświęcenia św. Michałowi Archaniołowi

 

11.30 – Msza św. z nauką, Akt poświęcenia św. Michałowi Archaniołowi

 

13.00 – Msza św. z nauką, Akt poświęcenia św. Michałowi Archaniołowi, procesja z figurą wokół kościoła, zakończenie nawiedzenia.

EGZORCYZM PROSTY

DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 

Święty Michale Archaniele,

wspomagaj nas w walce;

a przeciw niegodziwości

i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył,

pokornie o to prosimy,

a ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich

po tym świecie krążą

mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.

AKT ODDANIA SIĘ

ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

O wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu Ko­ścioła, Święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bar­dzo niegodny Twojego oblicza, jednak ufny w Twą do­broć, powodowany potężnym wpływem Twoich mo­dlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża, Błogosławio­nych i Świętych, a nade wszystko w obecności błogo­sławionego Bronisława Markiewicza, Twojego wielkie­go czciciela. Biorę ich za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za szczególnego Obroń­cę i Orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i odważnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie prze­ciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmier­ci uproś pokój mojej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

Copyright © 2018 Parafia Św. Ducha w Krośnie. Designed by mixwebtemplates